חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר
סטטוס גיוס:
סוג הנפקה: מניות
תחום: נדל"ן מניב
שלב: Round A
coming soon

coming soon

אנחנו פה בשבילך!