השלמת פרטים אישיים

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר
  • שלב 1 פתיחת חשבון
  • שלב 2 השלמת פרטים אישיים
  • שלב 3 וידוא פרטי השקעה
  • שלב 4 פרטי תשלום
  • שלב 5 סיום ופרופיל השקעה

פרטים אישיים

כתובת מלאה

אישורים

* נדרש בהשקעה בסך של 10,000 ש"ח ומעלה

* אישור רו"ח נדרש רק בהשקעה של 10,000 ש"ח ומעלה

אזרחות זרה

משקיעים בעלי אזרחות או תושבות מס אמריקאיות נדרשים למלא טופס W9 של רשויות המס בארה"ב. את הטופס יש להדפיס, למלא ולאחר חתימה לשלוח לטוגדר ל-info@tgt.co.il.