פרטי תשלום

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר
  • שלב 1 פתיחת חשבון
  • שלב 2 השלמת פרטים אישיים
  • שלב 3 וידוא פרטי השקעה
  • שלב 4 פרטי תשלום
  • שלב 5 סיום ופרופיל השקעה

Together מברכת אותך על הצטרפותך

כבעל מניות בחברת !

מצורפים פרטי חשבון הנאמנות להעברת התשלום בגין השקעתך בסך כולל של ש"ח.

יש להקפיד לרשום את מספר מעקב התשלום הרשום מטה, בהערות ההעברה הבנקאית לטובת שיוך המניות על שמך.

פרטי בנק
טוען...